Kurser - Uthyrning

KURSDATUM 

Uppdatering av nya datum sker här på hemsidan kontinuerligt.


Datum inte bestämt

Måla Mandala i litet format 18.00-21.00. Plats Gärdet. Vi börjar med kort meditation och sen målar vi mandala. Material och fika ingår. Din investering 500 kr


Måla Mandala i stort format kl.12-16.00. Plats Roslagen. Vi börjar med kort meditation och sen målar vi mandala. Material och fika ingår. Din investering 800 kr


2 dagars Intuitivt Måleri/Mandala. Plats Roslagen. Din investering 2500 kr


  • För att försäkra din plats, ska intresseänmälan vara kommit in senast 2 dagar före kursstart.


INTUITIVT MÅLERI

Måla i det vackra Roslagen vid Trolljsön

DAG 1 Meditation och intuitivt måleri.

DAG 2 Meditation, fritt måleri med eller utan valt tema tex mandala. Vi bestämmer detta tillsammans.

Inga förkunskaper behövs.

Du kan fokusera på att:

* Lyssna inåt

* Följa ditt hjärta

* Lita på penseln

* Skapa med kärlek och passion.

Måleri för själen. Intuitivt måleri är en kraftfull intuitiv, spirituell och kreativ handling, en slags meditation med pensel i handen.  Övningen hjälper dig öppna upp för nuet, till närvaron och självmedkänslan. Denna övning frigör ditt kreativa jag, tillsammans skapar vi magi och healing. Det handlar om djupt själsligt arbete för att bli ett med sig själv, att bli mer hel, mer autentisk, mer vaken, levande och få bättre kontakt med sin själ. Det handlar om själva resan och inte slutprodukten som du skapar. Självläkning/healing sker oavsett hur eller vad du skapar. Lita på dig själv och livets kraft, det är du som har alla nycklar.

MANDALA - LIVETS CIRKEL


Mandala är ett av de äldsta sätten att teckna och känns igen från många kulturer, bland annat från Pueblo-indianerna, i hinduismen och den tibetanska buddismen. Ordet mandala kommer från det gamla indiska språket sanskrit. Cirkeln är en symbol för evighet, totalitet och helhet. Det finns inga motsatser. Cirkeln står för att fånga in och omsluta livet. Cirkeln används ofta som en symbol för det heliga. Här finns varken tid eller rum, början eller slut, riktning eller orientering mot något annat. Cirkeln är evig och samtidig, nu och alltid. Den är både stillastående och i oändlig rörelse. Cirkeln är en bild av cykliska förlopp, varje slut motsvaras av en ny början. Cirkeln är en sinnebild för det gudomliga.

Att måla mandala skapar en inre ro. Det är lustfyllt och vi finner en glädje i skapandet. Denna form av bildskapande frambringar meningsfulla bilder, som ofta blir mycket vackra. Skapandet får oss att reflektera, att finna en väg inåt, en inre källa och/eller en tro.

Eftersom vi utgår från cirkelns mitt leder det fortsatta konstruerandet och målandet till en omedveten koncentration – vi glömmer tid och rum. Koncentrationen i sin tur leder till en spännande process, där det medvetna och det omedvetna flyter samman och de mest överraskande bilder träder fram.

Att måla mandala medvetandegör oss på ett påtagligt sätt var vi är på vår väg genom livet – fysiskt, psykiskt och andligt.

Att måla i cirkel blir som att omfamna livet med allt vad det rymmer. Vi får med ömhet närma oss våra längtan, rädslor, känslor av lycka, sorg och tomhet. Vi försöker alla, på olika sätt, förstå tillvaron och hitta balans i vardagen och närma oss den kraft, som allt liv kommer från.


MEDITATION


I alla tider har människan använt sig av olika tekniker för att uppnå ett meditativt tillstånd. Regelbunden meditation skänker avslappning och inre ro. Syftet med meditation är att du ska komma närmare dig själv och din inre röst, och att du ska bli mer närvarande i livet. Detta gör du genom att försöka stilla din tanke- och känsloverksamhet. Att bara kunna sitta i stillhet och tystnad utan några tankar. Vi kan finna svaren på frågor vi söker eller få mer fokus i vårt liv. Meditation behöver inte innebära att du tömmer huvudet på tankar och fokuserar på ingenting. Det handlar om avslappning – att stänga av alla intryck, ta en paus från mobilen, internet, email, facebook, twitter… Att hitta ditt eget lugn, din egen stilla punkt där du inte behöver göra något, vara något eller planera något. Du kan bara sitta och andas i din egen takt, hitta din egen rytm, följa hjärtats puls utan att behöva prestera något.Din investering för att måla mandala är 500 kr (Gärdet) och 800 kr (Roslagen)

I kursen ingår: målarduk för 2 dagar (1 st/dag), färg/penslar, fika, middag och frukost, samt övernattning. (Ta med lakan och handduk eller hyr dessa för 100 kr. Du kan köpa extra målardukar till självkostnadspris).

Du tar med din egen lunch för 2 dagar. Vid ev allergi, meddela gärna innan.

Boende: egen lägenhet för 4 personer med alla bekvämligheter. Behöver du inte övernattning, är din investering 2200 kr.

Vi målar inne i ateljén, ta med passande kläder. 3-4 personer per helg. Blir det färre personer, flyttas kursen till nästa kurstillfälle.

Är ni en grupp på 3-4 personer, kan vi försöka hitta en annan passande tid/helg om den angivna helgen är redan fullbokad. 200 kr rabatt per person vid gruppbokning.


Din investering är 2500 kr.

För frågor om kursen eller vägbeskrivning kontakta mig via e-post contact@energyharmony.life eller ring 0736 00 11 19