Chakran. SBF

Chakran och dess betydelse

Chakran är energivirvlar som för energin till och från kroppen och som utgör en del av auran. Chakra är sanskript och betyder hjul. Det finns en mängd olika chakran men sju större finns längs kroppens ryggrad samt ett ovanför hjässan. De påverkar olika kroppsfunktioner och samspelar med vår personlighet där varje chakra har sin egen betydelse för vårt fysiska, emotionella, mentala och andliga välbefinnande.


Kronchakra – violett/ljust. Vår mentala del och intelligens, kunskap och förståelse att se helheten. Kommunikation till Universum. Andlighet, helande, tjänande samt transformation. Dess uppgift är att hjälpa oss att förstå den andliga sidan av livet. Ingången för livskraften som genomströmmar hela den fysiska kroppen och de sex nedre chakran; kronchakrat har förbindelse med hypofysen. Rädslorna stänger den, man ska ha tillit till Universum. Varför är jag här? Svaret får man när kronchakrat har öppnat sig, när vi är mogna. (Huvudet, tallkottkörteln)


Pannchakra/tredje öga – indigo. Hjälper oss att se oss själva som vi är och hitta vårt inre lugn och harmoni. Att lita till vår intuition, vårt högre och inre jag, klarsyn och mål. Visdomens chakra som har med vår logiska och intellektuella förmåga att göra. Det hjälper oss att lyssna på den inre rösten. Vad har jag för syn på mig och andra. Förmågan att drömma, visioner. (Hypofysen, huvudet med alla organ, nervsystemet, minnet)


Halschakra – blå/kungsblå. Vår kommunikationsförmåga, hur vi tar in och för ut värderingar och kunskap, blir förstådda. Det står också för sann och ärlig kommunikation, att yttra sig med respekt och integritet när vi talar om andra, samt kommuniation mellan tanke och känsla. Visar vår bild utåt, vårt yttre jag. Vågar jag säga ifrån eller håller jag tyst och trycker ner allt. Visa min egen vilja i livet. (Hals, nacke, mun/käke, tänderna, sköldkörtel, bihålor)


Hjärtchakra – grön. Själens mottagarcentrum och känslocentrum, har stor betydelse för vår hälsa och styrka. Centrum för känslor som tillit, glädje, accepterande och förlåtelse. Den starkaste kraften vi äger är kärleken. Hjälper oss att leva i ett känsloflöde, i kärlek, att ta emot och ge ut; skapar våra kärleksmönster. Relationer till andra. Utveckla tolerans, var inte dömande. Förmågan att förlåta sig själv och andra annars blir det bitterhet som förgiftar vårt system. Att gråta, kroppen släpper toxiner. Be ursäkt de du sårat. (Hjärtat, lungor, bröst, thymuskörteln, diafragma, blodkärlen tex. för lågt blodtryck)


Solarplexus chakra – gul. Hjälper oss att våga, och att tro på sig själv, självförtroende, inspiration, livsglädje och framåtanda; känslan av att vara herre i sitt eget liv. Personlig kraft, ego. Gör oss mer centrerade, stödjer nervsystemet. Stress på jobbet tex., obalans mellan jobb och vila, mellan egen och andras vilja. Utbrändhet, har givit ut för mycket av egen energi. Säg nej! Sov på saken innan du ger bort din tid och energi. (Magsäcken, njurar, binjurar, mjälte, lever, bukspottskörteln, gallblåsa, blindtarmen)


Sakralchakra – orange. Kontroll och vår rädsla för att förlora kontrollen. Har förbindelse med känslor som livsglädje, passion, kreativitet, spontanitet, sexualitet men även ilska. God relation till oss själva. Balanserande begär, tex. inte överäta och inte vara beroende av någon. Omge dig med det du gillar: färska blommor, duka fint och allt du uppskattar hos din kropp. (Mag- och tarmar, bäcken, fortplantningsorgan, bukspottskörteln, njurar)


Rotchakra – röd. Att stå stadigt på jorden, att känna oss trygga i världen, resonera realistiskt och känna oss jordade. Vem kan vi lita på? Vi känner samhörighet med andra, hjälper oss att finna vår livsuppgift och att klara av den materiella sidan av livet. Det är förbundet med det fysiska, vår kropp och materiella omvärlden, jobb och pengar. Rädslor utan grund tex. spindlar. Fysisk träning, jobba i trädgården. Ordning och redo hemma. Alltid tala sanning. (Könsorganen, blåsan, ben, fötter, tarmarna, höfter, ryggrad, muskler, immunsystemet)


ENERGIFÄLT

FYSISKT: Rot-, sakral- och solarplexus chakrana är de som tillsammans skapar vår grund, vår identitet, vår trygghet. De tre chakrana är de som skapar våra mönster.

EMOTIONELLT: Hjärtchakrat hjälper oss att leva i ett känsloflöde i kärlek, i gemenskap att ta emot och ge ut.

MENTALT: Hals-, pann- och kronchakrat visar tillsammans våra visioner, ambitioner och drömmar för vår framtid.

Under denna livstid har vi möjlighet att öppna upp och aktivera ytterligare Högre chakran. Det 8: e chakrat innefattar livsglädjen att uttrycka Din fulla kreativitet och kosmiska intelligens. 9:e chakrat är kontakten och länken som sammankopplar Dig med Universum och Jorden. När det 10:e chakra är online kommer det att koppla samman Dig med Ditt själsliga solsystem. Det 11:e chakrat kommer att förflytta Dig till Ditt inre galaktiska system. Ditt 12:e chakra kommer att förankra Dig till och universums kollektiva ljuskälla, denna förankring innebär att kanalen till det 13:e chakrat och jordens inre Centrala Sol och kraftkälla öppnas. Källan där alla chakran strålar samman till EN gemensam kraft. Detta viktiga 13:e chakra gör att DU från rötterna under dina fötter, genom din fysiska kropp, ditt hjärta och hela vägen genom dina chakran och Kristusnivåer fram till den kosmiska Källan nu är sammanslagen till en Enhet! Detta tillstånd gör dig till en Treenighet, i vilken Gud är EN i sitt väsen. Eftersom Guds Sinne är allt, kan det aldrig vara skilt från sig själv. Det är via det 13:e chakrat som vi nu kan bli anslutna till den 13 gyllene strålen av Gud Moders medvetande (the 13th golden-diamond ray energy matrix). Den 13:e strålen är en ny nivå av ljus och den högsta frekvens som nu finns att tillgå på jorden.

SOUL BODY FUSION® = SBF

När vi använder oss av SBF skapar vi möjlighet för kropp och själ att förenas. Vi har alla fantastiska själar och vackra ljuskroppar men allt för ofta är de osynkroniserade med vår fysiska kropp. Vi lever våra liv i halvskugga oförmögna att dra till oss det välmående och det överflöd som är vår födslorätt. När vi föds vibrerar vår kropp och själ på samma frekvens. Genom livet är vi med om många mer eller mindre svåra händelser som gör att vi förlorar en del av kontakten med vår själ. Kroppen och själen är inte längre i harmoni med varandra. Trauman, olyckor och sjukdom kan göra att kroppens och själens energifrekvenser kommer i ofas. När vi använder oss av Soul Body Fusion® skapar vi möjlighet för kropp och själ att förenas. Vi öppnar upp för vår oändliga potential så vi kan bli den vi är menade att vara. Soul Body Fusion® är en enkel, säker och snabb process som du kan göra på dig själv och andra på cellnivå. Förändringarna är permanenta och tar aldrig slut.

Soul Body Fusion® är inte behandling, terapi eller en teknik. Soul Body Fusion® är inte heller healing även om det oftast leder till helande. Soul Body Fusion® är skapad av Jonette Crowley, andlig lärare och författare till böckerna "Örnen och Kondoren" och "Förena kropp och själ med SoulBodyFusion". Läs mer på www.jonettecrowley.com